Koninklijke Harmonie Zwijnaarde

Partnerkappelle

Een vleugje historiek van de Musikkapelle Lembach

Zoals dit bij vele ‘Musikkapellen’ het geval is, is er ook in Lembach geen precieze datum bekend van de oprichting van de ‘Musikkapelle’. Nochtans weet men dat de ‘Musikkapelle Lembach’ in 1902 ontstaan is uit de vereniging van de gepensioneerden en uit de vrijwillige brandweer. Uit verschillende bronnen werd vernomen dat evenwel vroeger dan 1902, een ‘Musikkapelle’ moet bestaan hebben. De eerste ‘Kapellmeister’ was het schoolhoofd Karl Altwirth opgevolgd door Karl Ruttner.

In de periode van de eerste WO kwamen de dagelijkse activiteiten van de Lembacher Musikverein bijna geheel stil te liggen. De meeste muzikanten moesten naar het front. Het verhaal doet de ronde dat bij het eerste grote marsbevel de ‘Musikkapelle’ al spelend opstapte van de ‘Marktplatz’ naar de ‘Ortsausgang’. Daar gaven de muzikanten hun instrumenten aan hun vrouw en kinderen om vervolgens verder te marcheren naar de verzamelplaats aan het station van Neufelden. De ‘Kapellmeister’ was toen Johann Rossgatterer.

In 1936 werd de Olympische winnaar Alfons Dorfner door de ‘Kapelle’ plechtig ontvangen. Hij had nl. in Berlijn een gouden medaille gewonnen in het kajakken over 1000 m.

In 1938 zorgde het politieke strijdtoneel terug voor een onderbreking van de ‘Kapelle’. Pas in 1946 begon men onder leiding van Matthias Pühringer weerom te oefenen in de ‘Viertelmühle’ (= watermolen aan de ‘Mühle’). Spoedig nam Friedrich Molek de leiding van de vereniging over.

Na het terugtreden van Friedrich Molek omwille van gezondheidsredenen, nam Hubert Kaufmann in 1966 de ‘Kapellmeister’-plaats in. In die moeilijke periode werd de ‘Kapelle’ bijna opgedoekt totdat in 1973 Herbert Ranetbauer zich als muzikale leider bereid verklaarde de werking van de ‘Kapelle’ verder te zetten, … en met succes.

Intermezzo naar een getuigenis van de KHZ.

“Ook 1982 staat in de geschiedenis van de ‘Lembacher Kapelle’ gegrift als het jaar waarin de contacten met onze harmonie aangeknoopt werden. Naar aanleiding van het 110 jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie Zwijnaarde (KHZ) kwam het toenmalige bestuur op het idee deze verjaardag een internationale uitstraling te geven met een Oostenrijkse harmonie. Op een uitnodiging in de Oostenrijkse pers reageerden een groot aantal Oostenrijkse muziekmaatschappijen positief. Hieruit werd de Musikkapelle Lembach weerhouden. Joseph Höfler, toen gemeentesecretaris van Lembach en thans voorzitter van de ‘Lembacher Musikkapelle’ was de eerste contactpersoon.

Het toenmalige bestuur van de KHZ en met name de voorzitter van de harmonie Apr. Pol Vallaeys, zijn broer ex-bestendig afgevaardigde van de provincie Oost-Vlaanderen Jan Vallaeys, Leonel Van Caenegem en Raf Van de Velde, de huidige voorzitter en toen secretaris van de harmonie, gingen op verkenning in het Mühlviertel en vonden het idyllische dorpje Lembach op de glooiende hellingen van Oberösterreich.

De rest van het verhaal uit zich in de vele bezoeken die in de voorbije kwart eeuw wederzijds gemaakt werden en de hechte vriendschapsbanden die gesmeed zijn, de ‘gemütliche’ herinneringen en het immer vooruitzien naar een volgende keer … Lembach, hetzij op de skilatten, hetzij in de zomer om te fietsen, te wandelen, op de Donau te varen of de cultuurhistorische omgeving van de Donau te exploreren”.

In 1993 nam Norbert Hofer de ‘Kapellmeister’-staf over van Herbert Ranetbauer die evenwel nog steeds actief is in de ‘Musikkapelle’ en de trompetten daadkrachtig ondersteunt.

Tegenwoordig heeft de ‘Lembacher Musikkapelle’ de wind in de zeilen. Lembach was het voorbije jaar het strijdtoneel voor de ‘Bezirkmusikfestes des O.Ö. Blasmusikverbandes’ waaraan zo’n 30 ‘musikkapellen’ deelnamen. Op muzikaal gebied wist de ‘Lembacher Musikkapelle’ zich te onderscheiden als één van de meest veelbelovende ‘musikkapellen’ van de regio.